Logowanie do systemu

 

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1572 z późn.zm.) informujemy, że:


1. Zlecenia płatnicze składane bankowi za pośrednictwem elektronicznego kanału dostępu w krajowym obrocie płatniczym na rachunki w innych bankach:
a) do godz. 15.00 w dniu roboczym – będą realizowane przez bank w dniu ich złożenia i w tym dniu będą dostarczone do banku odbiorcy,
b) od godz. 15.00 do godz. 17.00 w dniu roboczym – będą realizowane w dniu ich złożenia, natomiast przekazane do banku odbiorcy  w następnym dniu roboczym,
c) po godz. 17.00 w dniu roboczym oraz w dniu wolnym od pracy - będą dostarczone do banku odbiorcy w następnym dniu roboczym. 
2. Zlecenia płatnicze z bieżącą datą realizacji na rachunki prowadzone w BANKU są realizowane w tym dniu z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Zlecenia płatnicze z bieżącą datą realizacji na rachunki prowadzone w banku przyjęte do realizacji po godz. 17.00 lub w dniu wolnym od pracy będą dostarczone do banku odbiorcy w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia.
4. Zlecenia płatnicze składane bankowi za pośrednictwem elektronicznego kanału dostępu dotyczące dyspozycji założenia rachunku lokaty złożone:
a) do godz. 17.00 w dniu roboczym – będą realizowane przez bank w dniu ich złożenia,
b) po godz. 17.00 w dniu roboczym - będą realizowane przez bank w następnym dniu roboczym,
c) w dniu wolnym od pracy podlegają realizacji w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu wolnym od pracy.

Bezpieczeństwo

Przed wpisaniem swojego identyfikatora i hasła zawsze sprawdź  czy  połączenie  z  systemem bankowości internetowej jest szyfrowane

 • adres zaczyna się od https (nigdy http) oraz czy
 • certyfikat witryny jest  wystawiony dla adresu bscycow.pl,

numer seryjny: 0A:B9:20:7E:88:F3:5C:6A:39:2C:56:59:9E:27:AA:6E,

odcisk SHA-1: 11:A8:6F:06:C1:88:60:FD:8E:62:F3:36:37:C4:11:E4:07:2F:46:73.


Szczegóły dotyczące certyfikatu dostępne są poprzez kliknięcie na symbol kłódki w oknie przeglądarki).

W  przypadku  wystąpienia  błędów  certyfikatu,  niezgodnych informacji bądź utracie  ważności certyfikatu  przerwij  logowanie  do systemu i zgłoś nam problem.


Ponadto:

 1. Nie udostępniaj nikomu loginu i hasła do systemu bankowości elektronicznej.
 2. Pamiętaj, że Bank nigdy nie pyta o podanie hasła klienta drogą elektroniczną lub przez telefon.
 3. Regularnie zmieniaj hasło do systemu bankowości elektronicznej.
 4. Zainstaluj i aktualizuj oprogramowanie antywirusowe.
 5. Aktualizuj system operacyjny urządzeń na których korzystasz z bankowości internetowej oraz regularnie skanuj każde urządzenie programem antywirusowym.
 6. Nie otwieraj podejrzanych linków lub załączników w otrzymywanych wiadomościach e-mail i SMS.
 7. Podczas dokonywania autoryzacji (np. podpisu przelewu) korzystaj z kodów jednorazowych SMS. Sprawdzaj czy kwota zlecenia i rachunek odbiorcy w komunikacie SMS zgadza się z danymi które masz zamiar potwierdzić.
 8. Regularnie sprawdzaj, czy numery rachunków w przelewach zdefiniowanych (szablonach) są prawidłowe.
 9. Przeglądaj historię rachunku i operacji. Możesz też aktywować powiadomienia SMS o każdej zmianie salda.
 10. Nie kopiuj numerów rachunków bankowych do przelewów („kopiuj”, „wklej”), ale wpisuj je samodzielnie i dokładnie weryfikuj.
 11. Nie korzystaj z bankowości elektronicznej za pośrednictwem niesprawdzonych urządzeń oraz połączeń (np. komputerów ogólnodostępnych, sieci publicznej Wi-Fi).
 12. Włącz filtrowanie adresów IP, z których będzie można się logować do bankowości internetowej oraz ustal limity kwotowe operacji, to znacząco wpłynie na bezpieczeństwo transakcji.
 13. Jeżeli po dodaniu hasła do logowania lub podpisania przelewu kodem jednorazowym widzisz komunikat o przerwie technicznej lub podobny – zrezygnuj z dalszej pracy i BEZWGLĘDNIE skontaktuj się z Bankiem.
 14. Nie podawaj kolejnych haseł jednorazowych.
 15. Jeżeli zaobserwujesz nietypowe lub podejrzane działania, niezwłocznie zgłoś ten fakt do Banku.
   

Więcej informacji znajdziesz w Instrukcji obsługi aplikacji.

Zastrzeżenia lub uwagi można zgłaszać pocztą e-mail - całodobowo na adres sekretariat@bscycow.pl lub telefonicznie w dni robocze w godzinach pracy Banku, od 7.30 do 18:00 pod nr tel. 82 567-70-08 lub 82 567-70-72.